Euro-Solutions Filip Kapela

Przedstawiciel firmy Rösler
 • PL: 0048 603 595 069
 • DE: 0049 160 94 84 522 84

Euro-Solutions Filip Kapela

Przedstawiciel firmy Rösler

Technologia

Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków

Zamknięty obieg wody przemysłowej

Technologia zamkniętego obiegu wody przemysłowej. Oszczędność zasobów dzięki wykorzystaniu systemu zamkniętej pętli.

Systemy recyclingu wody przemysłowej Rösler mogą być stosowane z prawie każdą maszyną ostatecznego wykańczania wibracyjnego. Zwiększa to potencjał oszczędności przy zastosowaniu metod wykańczania wibracyjnego. Większość procesów wykańczania wibracyjnego, jak np. usuwanie zadziorów, szlifowanie precyzyjne, szlifowanie surowe, nadawanie kształtu i promienia, czy też polerowanie, są procesami mokrymi. Woda oraz środki czyszczące (komponenty) są nośnikami odpadów technologicznych oraz cząsteczek metalu.

Dekantacja wody – proces oczyszczania wody potechnologicznej

Oczyszczanie wody potechnologicznej odnosi się do procesu usuwania zanieczyszczeń z wody, która jest efektem ubocznym lub odpadkiem procesów przemysłowych i technologicznych. Woda ta może bowiem zawierać różnorodne substancje chemiczne, cząstki stałe, oleje, metale ciężkie i inne zanieczyszczenia, które mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi. Dekantacja wody potechnologicznej ma na celu zmniejszenie wpływu tych zanieczyszczeń i umożliwienie bezpiecznego wypuszczenia wody do środowiska lub jej ponowne wykorzystanie w procesie produkcyjnym.

Wiele przemysłowych regulacji wymaga, aby firmy odpowiedzialne za produkcję i przetwarzanie wody potechnologicznej stosowały odpowiednie technologie, procesy oczyszczania oraz nowoczesne systemy oczyszczania ścieków, aby spełnić normy dotyczące jakości wody i ochrony środowiska. W spełnieniu tych wymagań pomocne są polecane przez nas wirówki przemysłowe Rösler, które umożliwiają zastosowanie dwóch podstawowych systemów oczyszczania ścieków przemysłowych – automatyczny i półautomatyczny.

Jak skutecznie oczyszczać ścieki przemysłowe? Odpowiedzią są nowoczesne systemy

Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków przemysłowych z wykorzystaniem technologii zamkniętego obiegu wody są zaawansowanymi rozwiązaniami mającymi na celu efektywne zarządzanie wodą przemysłową, minimalizację zużycia wody oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Technologia zamkniętego obiegu wody przemysłowej polega na tym, że woda używana w procesach produkcyjnych jest oczyszczana i ponownie wykorzystywana, zamiast być odprowadzana do kanalizacji lub środowiska naturalnego.

Korzyści wynikające z wykorzystania nowoczesnych systemów oczyszczania ścieków przemysłowych obejmują znaczącą oszczędność wody, redukcję kosztów operacyjnych związanych z zakupem i usuwaniem wody, zmniejszenie ilości odpadów przemysłowych, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a także zwiększenie zrównoważonego wykorzystania zasobów wody. Jest to ważny krok w kierunku bardziej ekologicznych i efektywnych procesów przemysłowych.


Oczyszczanie wody potechnologicznej

Pozostała po procesie technologicznym woda przemysłowa, jest jednakże odzyskiwana w całości, dzięki wykorzystaniu systemu zamkniętej pętli. Oszczędności na wodzie i komponentach, przyczyniają się do znaczącej redukcji kosztów. System bazuje na technologii odwirowywania wody przemysłowej z prędkością do 2000 g w połączeniu z przyjaznymi dla środowiska naturalnego środkami chemicznymi.

Systemy oczyszczania ścieków

Systemy obiegu wody przemysłowej Rösler, mogą pracować ze wszystkimi rodzajami maszyn wibracyjnych, obrotowych czy wirowych do obróbki wykańczającej. Dostępne są pół i w pełni automatyczne systemy wirówek.

Dla celów ochrony środowiska, zamknięty obieg wody przemysłowej, jest preferowaną metodą oczyszczania wody przemysłowej. Zasada 2-fazowej separacji (faza stała/płynna) za pomocą wymuszonego obiegu odśrodkowego jest fundamentalną metodą nowoczesnego procesu oczyszczania wody. Dodatkowo Rösler oferuje 3 wirówki dla procesu separacji typu płyn / płyn / faza stała. Sprawdzony proces technologiczny w połączeniu z bardzo wydajnymi systemami oczyszczania, otwiera szeroką paletę możliwości zastosowania nie tylko w oczyszczaniu masowym.

Oczyszczanie wody przemysłowej, ścieków przemysłowych.

Oczyszczanie różnych rodzajów cieczy przemysłowych:

 • Tarcze maszynowe – obsługa rezerwuarów cieczy chłodzących i olejów szlifierskich
 • Ceramika techniczna – cięcie, szlifowanie i polerowanie
 • Przetwórstwo szkła – dla celów technicznych, dekoracyjnych itp.
 • Solary, ogniwa fotowoltaiczne – cięcie i szlifowanie
 • Kąpiele malarskie – obsługa rezerwuarów wody przy technologiach malowania na mokro
 • ECM (elektro-chemiczne usuwanie zadziorów) – zapewnienie równowagi wodno-elektrolitowej
 • Woda pod wysokim ciśnieniem w lotnictwie
 • Recycling materiałów szlachetnych – złota, srebra, miedzi itp.
 • Malowanie na mokro – oczyszczanie wody z pozostałości farb
  ogólne oczyszczanie wody – redukcja ilości ścieków

Wirówki przemysłowe Rösler oferują wiele korzyści:

 • brak delikatnych części filtra wymagających serwisowania
 • brak kosztotwórczych części filtra jak papier, tkanina itp.
 • wysoko wydajne pompy i zawory umożliwiające całkowite usunięcie zanieczyszczeń z wody
 • bardzo niewielka ilość odpadków
 • odpady w zasadzie w formie stałej (ilość wody ściekowej zredukowana do 30%)

Dostępne 2 podstawowe systemy oczyszczania ścieków:

Wirówki w pełni automatyczne serii RZ 150A oraz wirówki półautomatyczne serii RZ 120M (zdjęcie obok). System wirówek półautomatycznych serii RZ 120M dostępny z separacją standardową odpadów stałych od płynnych oraz płynnych od płynnych z jednoczesną separacją od wody.

Wirówki półautomatyczne serii RZ 120M

Dekantacja wody
Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków
Ścieki przemysłowe oczyszczanie
Ścieki przemysłowe oczyszczanie