by Filip Kapela Filip Kapela

Technologia centryfugi oferuje liczne zalety ekologiczne

Masowy proces obróbki tworzy ścieki. Substancja znana jako ściek musi być właściwie przetworzona do ponownego użycia lub utylizacji. Technologia wirówki oferuje rozwiązania do czyszczenia i / lub recyklingu ścieków.

Firma Rӧsler oferuje szereg opcji przetwarzania wody potechnologicznej, w tym systemów flokulacji i eliminacji ścieku powstałego w procesie obróbki wibrościernej. Każdy rodzaj odpadów ma unikalne czynniki i uwarunkowania.

Read more