by Filip Kapela Filip Kapela

Masowy proces obróbki tworzy ścieki. Substancja znana jako ściek musi być właściwie przetworzona do ponownego użycia lub utylizacji. Technologia wirówki oferuje rozwiązania do czyszczenia i / lub recyklingu ścieków.

Firma Rӧsler oferuje szereg opcji przetwarzania wody potechnologicznej, w tym systemów flokulacji i eliminacji ścieku powstałego w procesie obróbki wibrościernej. Każdy rodzaj odpadów ma unikalne czynniki i uwarunkowania.

Flokulanty do systemów obiegu wody

FLOKULANTY DO SYSTEMÓW OBIEGU WODY

Używając Wirówki Z800 lub Z1000

Typ Charakterystyka Zastosowanie Zalety Wady Alternatywa
AR 8400  

Silny kationowy akrylohomopolimer

 

Duża zawartość ciał stałych z olejem lub bez

 

Bardzo niska zawartość chloru

 

AR 8403

AR 8403  

Silny kationowy polimer na bazie poliaminy

 

Duża zawartość ciał stałych z olejem lub bez

 

Formowanie małych, zwartych drobin

Wymagane precyzyjne dozowanie. Zwiększenie ilości powoduje brak formowania drobin  

AR 8400

AR 8404 Kationowy, syntetyczny wysokocząsteczkowy polimer na bazie akrylamidu  

Szybkie formowanie drobin

W przypadku zastosowania większej ilości środka drobiny stają się klejące  

AR 8405

 

AR 8407

AR 8405 Kationowy, syntetyczny wysokocząsteczkowy polimer na bazie akrylamidu  

Szybkie formowanie drobin

W przypadku zastosowania większej ilości środka drobiny stają się klejące  

AR 8404

 

AR 8407

AR 8407 Bardzo silny kationowy, syntetyczny, na bazie akrylu  

ogólne

 

Nadaje się do ponad 80% zastosowań

 

AR 8404

 

AR 8405

System Rosler Turbo-Floc® zwiększa możliwości separacji wirówki: specjalne związki flokulacyjne łączą bardzo małe cząstki w większe drobiny, które łatwiej oddzielić od cieczy. Nawet zanieczyszczona olejem woda procesowa może być czyszczona w ten sposób. Nie wpływa to na płynne środki wspomagające w wodzie procesowej.

Aby zmniejszyć ilość niebezpiecznych materiałów w ściekach poniżej wymaganych prawem poziomów, stosuje się specjalne związki flokulujące i czyszczące znane jako AR.

Podstawowe typy AR to AR 8400, AR 8403, AR 8404, AR 8405 i AR 8407. Podczas gdy właściwości, zastosowania, zalety, wady i alternatywne związki różnią się w zależności od typu, AR 8407 i AR 8403 są najbardziej uniwersalnymi flokulantami i mogą być stosowane w ponad 80 procentach aplikacji.
Aby uzyskać optymalną selekcję flokulantów, należy skontaktować się z firmą Rӧsler i dostarczyć próbki ścieków do testów.

Ilość osadu z obróbki wibracyjnej

Ilość osadu ze ścieku po procesie wykańczania wibracyjnego zależy od rodzaju zastosowanych mediów i metody oczyszczania ścieków przemysłowych. Przybliżone wartości ilości szlamu, jego objętości i zawartości wody są różne.
Zwykle w procesie wirowania media ceramiczne wytwarzają mniej ścieków niż media z tworzyw sztucznych.

Przewaga recyklingu

Rӧsler jest jedynym dostawcą, który oferuje „kompleksowe rozwiązanie”. Oprócz szerokiej gamy urządzeń, firma Rӧsler produkuje również środki ceramiczne i plastikowe, a także środki czyszczące i flokulujące. Kilka tysięcy systemów obiegu wody procesowej Rӧsler działa z powodzeniem u naszych Klientów.

centryfugi i ekologia