by Filip Kapela Filip Kapela

Aby osiągnąć najniższy całkowity koszt posiadania i największą wydajność procesu, kluczową rolę odgrywa recykling wody potechnologicznej stosowany w procesach masowej obróbki. Można osiągnąć to poprzez zastosowanie wirówki przemysłowej tzw. centryfugi. Ponowne wykorzystanie wody nie tylko redukuje koszty w postaci mniejszej ilości zużytych materiałów, ale także umożliwia firmom zmniejszenie opłat za odprowadzanie i utylizację poprzez rzadszą wymianę wody procesowej oraz przestrzeganie przepisów dotyczących wody i odpadów.

Zanieczyszcznie Jednostka W odpływie maszyny Po odstaniu
pH – wartość 7,5-10 7,5-10
Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT) mg/l=ppm 3,000 3,000
Zawiesiny ciał stałych mg/l=ppm 10-300 2-100
Miedź mg/l=ppm do 70 do 35
Cynk mg/l=ppm do 200 do 40
Aluminium mg/l=ppm do 200 do 60
Żelazo mg/l=ppm do 100 do 50
Żelazo mineralne mg/l=ppm 5-100 do 100

Woda poprocesowa z zastosowań masowych jest często określana jako ściek i musi być oczyszczona do recyklingu lub odprowadzenia.

Wpływ zanieczyszczenia na ściek po obróbce powierzchni

Powszechnie stosowane metody pomiaru zanieczyszczeń w ściekach po obróbce obejmują podwyższone pH i wartości chemicznego zapotrzebowania tlenu, zawiesiny, miedź, cynk, aluminium, żelazo i olej mineralny. W zależności od rodzaju obrabianych elementów i wymaganego procesu zanieczyszczenia mogą się znacznie różnić.

  • Wartość pH jest określana przez związek stosowany w procesie wykańczania. Silnie kwaśne lub zasadowe związki mogą powodować wartości pH pomiędzy 2 a 12. Wartość pH nie zmieni się podczas osiadania, o ile nie zostanie skorygowana.
  • Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu znane również jako ChZT, jest miarą ogólnej czystości ścieków.
  • Całkowita ilość zawieszonych ciał stałych, mierzy ilość stałego materiału zawartego w ściekach. Cząsteczki zwykle opadają same, jeśli są wystarczająco duże.
  • Wartości metali w ściekach – najczęściej miedzi, cynku, aluminium, żelaza i oleju mineralnego – mogą się znacznie różnić w zależności od parametrów procesu. Na przykład materiał przetwarzanych detali, zastosowany związek, zastosowane media itp. mogą zmienić skład ścieków.
  • Oleje mineralne są często wprowadzane do systemu masowego wykańczania części. Często pochodzą one z tłoczenia i formowania olejów, smarów, chłodziwa, inhibitorów korozji i wielu innych cieczy procesowych.

centryfuga - ścieki

Dalsze postępowanie ze ściekiem musi być oparte na obowiązujących przepisach, aby można było go zutylizować. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, skonsultuj się z lokalnymi jednostki, które  zapoznają Cię z procedurami i limitami odnośnie utylizacji ścieków przemysłowych.

Niezależnie od tego, jakie są Twoje potrzeby w zakresie ścieków, możesz liczyć na firmę Rosler, aby znaleźć lepszy sposób na ich wykorzystanie. Skontaktuj się z nami już dziś, aby przesłać próbkę ścieków i rozpocząć rozmowę.