Technologia centryfugi oferuje liczne zalety ekologiczne

by Filip Kapela

Masowy proces obróbki tworzy ścieki. Substancja znana jako ściek musi być właściwie przetworzona do ponownego użycia lub utylizacji. Technologia wirówki oferuje rozwiązania do czyszczenia i / lub recyklingu ścieków.

Firma Rӧsler oferuje szereg opcji przetwarzania wody potechnologicznej, w tym systemów flokulacji i eliminacji ścieku powstałego w procesie obróbki wibrościernej. Każdy rodzaj odpadów ma unikalne czynniki i uwarunkowania.

Flokulanty do systemów obiegu wody

FLOKULANTY DO SYSTEMÓW OBIEGU WODY

Używając Wirówki Z800 lub Z1000

Typ Charakterystyka Zastosowanie Zalety Wady Alternatywa
AR 8400  

Silny kationowy akrylohomopolimer

 

Duża zawartość ciał stałych z olejem lub bez

 

Bardzo niska zawartość chloru

 

AR 8403

AR 8403  

Silny kationowy polimer na bazie poliaminy

 

Duża zawartość ciał stałych z olejem lub bez

 

Formowanie małych, zwartych drobin

Wymagane precyzyjne dozowanie. Zwiększenie ilości powoduje brak formowania drobin  

AR 8400

AR 8404 Kationowy, syntetyczny wysokocząsteczkowy polimer na bazie akrylamidu  

Szybkie formowanie drobin

W przypadku zastosowania większej ilości środka drobiny stają się klejące  

AR 8405

 

AR 8407

AR 8405 Kationowy, syntetyczny wysokocząsteczkowy polimer na bazie akrylamidu  

Szybkie formowanie drobin

W przypadku zastosowania większej ilości środka drobiny stają się klejące  

AR 8404

 

AR 8407

AR 8407 Bardzo silny kationowy, syntetyczny, na bazie akrylu  

ogólne

 

Nadaje się do ponad 80% zastosowań

 

AR 8404

 

AR 8405

System Rosler Turbo-Floc® zwiększa możliwości separacji wirówki: specjalne związki flokulacyjne łączą bardzo małe cząstki w większe drobiny, które łatwiej oddzielić od cieczy. Nawet zanieczyszczona olejem woda procesowa może być czyszczona w ten sposób. Nie wpływa to na płynne środki wspomagające w wodzie procesowej.

Aby zmniejszyć ilość niebezpiecznych materiałów w ściekach poniżej wymaganych prawem poziomów, stosuje się specjalne związki flokulujące i czyszczące znane jako AR.

Podstawowe typy AR to AR 8400, AR 8403, AR 8404, AR 8405 i AR 8407. Podczas gdy właściwości, zastosowania, zalety, wady i alternatywne związki różnią się w zależności od typu, AR 8407 i AR 8403 są najbardziej uniwersalnymi flokulantami i mogą być stosowane w ponad 80 procentach aplikacji.
Aby uzyskać optymalną selekcję flokulantów, należy skontaktować się z firmą Rӧsler i dostarczyć próbki ścieków do testów.

Ilość osadu z obróbki wibracyjnej

Ilość osadu ze ścieku po procesie wykańczania wibracyjnego zależy od rodzaju zastosowanych mediów i metody oczyszczania ścieków. Przybliżone wartości ilości szlamu, jego objętości i zawartości wody są różne.
Zwykle w procesie wirowania media ceramiczne wytwarzają mniej ścieków niż media z tworzyw sztucznych.

Przewaga recyklingu

Rӧsler jest jedynym dostawcą, który oferuje „kompleksowe rozwiązanie”. Oprócz szerokiej gamy urządzeń, firma Rӧsler produkuje również środki ceramiczne i plastikowe, a także środki czyszczące i flokulujące. Kilka tysięcy systemów obiegu wody procesowej Rӧsler działa z powodzeniem u naszych Klientów.

centryfugi i ekologia